West Nile virus (WNV) antistof (R-nr. 9169)

Indikation

Fugle: Der ses stor forskel i følsomhed mellem fuglearter. Det individuelle symptombillede domineres af CNS-forstyrrelser og fuglen dør inden for få døgn.

Heste: Symptomer er feber og CNS-symptomer med varierende grad af ataksi, bagbenslammelse, muskelsvaghed og tremor, fatalt forløb over 2-3 dage. Hos heste får ca. 10% neurologiske symptomer, 1/3 af disse dør.

West Nile virus (WNV) har zoonotisk potentiale og hos mennesker ses oftest influenzalignende symptomer (ca. 20%), mens få tilfælde (<1%) resulterer i alvorlig sygdom, hjernebetændelse, eventuelt med døden til følge.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra fugle og heste

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Ved påvisning af virus anses dyret for smittet med WNV.

Ved påvisning af antistoffer anses dyret for at have gennemgået infektion med WNV, for heste alternativt at være vaccineret mod sygdommen.

Bemærkning

Et evt. positivt ELISA-resultat skal konfirmeres ved neutralisationstest, hvilket kan forlænge svartiden.

WNV er på OIE’s liste over anmeldepligtige sygdomme og håndteres af myndighederne. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00