West Nile virus (WNV) antistof (R-nr. 9169)

Indikation

West Nile Fever (WNF) er en vektorbåren sygdom, som forårsages af infektion med West Nile Virus (WNV). Den naturlige vært er vilde fugle. WNV overlever i naturen i en livscyklus mellem de vilde fugle (vært) og stikmyg (vektor). WNV er en zoonose og kan smitte via myg til mennesker og heste, som ikke kan viderebringe smitte (”dead-end værter”).

Der ses stor forskel i følsomhed mellem fuglearter, hvor bl.a. rovfugle, ugler og spurvefugle kan udvikle alvorlig klinisk sygdom. Det individuelle symptombillede domineres af CNS-forstyrrelser og fuglen dør inden for få døgn.

Hos heste skal rejses mistanke om WNV ved CNS-symptomer med varierende grad af ataksi, bagbenslammelse, muskelsvaghed og tremor, samt feber. Hos heste får ca. 10% neurologiske symptomer, 1/3 af disse dør i løbet af få dage.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Der undersøges rutinemæssigt for WNV i fugle og myg i Danmark, i det årlige nationale overvågningsprogram.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra fugle og heste

Rekvirering

Analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om West Nile Virus.

Læs mere om overvågningsprogrammet for WNV i fugle og myg i Danmark.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00