West Nile virus (WNV) antistof (R-nr. 9169)

Indikation

West Nile Fever (WNF) er en vektorbåren sygdom, som forårsages af infektion med West Nile Virus (WNV). Den naturlige vært er vilde fugle. WNV overlever i naturen i en livscyklus mellem de vilde fugle (vært) og stikmyg (vektor). WNV er en zoonose og kan smitte via myg til mennesker og heste, som ikke kan viderebringe smitte (”dead-end værter”).

Der ses stor forskel i følsomhed mellem fuglearter, hvor bl.a. rovfugle, ugler og spurvefugle kan udvikle alvorlig klinisk sygdom. Det individuelle symptombillede domineres af CNS-forstyrrelser og fuglen dør inden for få døgn.

Hos heste skal rejses mistanke om WNV ved CNS-symptomer med varierende grad af ataksi, bagbenslammelse, muskelsvaghed og tremor, samt feber. Hos heste får ca. 10% neurologiske symptomer, 1/3 af disse dør i løbet af få dage.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Der undersøges rutinemæssigt for WNV i fugle og myg i Danmark, i det årlige nationale overvågningsprogram.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra fugle og heste

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om West Nile Virus.

Læs mere om overvågningsprogrammet for WNV i fugle og myg i Danmark.

Analysens princip

ELISA.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00