West Nile virus (WNV) PCR (R-nr. 9154, 9155, 9156)

Indikation

West Nile Fever (WNF) er en vektorbåren sygdom, som forårsages af infektion med West Nile Virus (WNV). Den naturlige vært er vilde fugle. WNV overlever i naturen i en livscyklus mellem de vilde fugle (vært) og stikmyg (vektor). WNV er en zoonose og kan smitte via myg til mennesker og heste, som ikke kan viderebringe smitte (”dead-end værter”).

Der ses stor forskel i følsomhed mellem fuglearter, hvor bl.a. rovfugle, ugler og spurvefugle kan udvikle alvorlig klinisk sygdom. Det individuelle symptombillede domineres af CNS-forstyrrelser og fuglen dør inden for få døgn.

Hos heste skal rejses mistanke om WNV ved CNS-symptomer med varierende grad af ataksi, bagbenslammelse, muskelsvaghed og tremor, samt feber. Hos heste får ca. 10% neurologiske symptomer, 1/3 af disse dør i løbet af få dage.

Sygdommen er anmeldepligtig på liste 1 i Danmark. Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge orientere Fødevarestyrelsen, som udtager og indsender materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Der undersøges rutinemæssigt for WNV i fugle og myg i Danmark, i det årlige nationale overvågningsprogram.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • (Hjerne)væv
  • Serum

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om West Nile Virus.

Læs mere om overvågningsprogrammet for WNV i fugle og myg i Danmark.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00