West Nile virus (WNV) PCR (R-nr. 9154, 9155, 9156)

Indikation

Fugle: Der ses stor forskel i følsomhed mellem fuglearter. Det individuelle symptombillede domineres af CNS-forstyrrelser og fuglen dør inden for få døgn.

Heste: Symptomer er feber og CNS-symptomer med varierende grad af ataksi, bagbenslammelse, muskelsvaghed og tremor. Fatalt forløb over 2-3 dage. Hos heste får ca. 10% neurologiske symptomer, 1/3 af disse dør.

West Nile virus (WNV) har zoonotisk potentiale og hos mennesker ses oftest influenzalignende symptomer (ca. 20%), mens få tilfælde (<1%) resulterer i alvorlig sygdom, hjernebetændelse, eventuelt med døden til følge.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • (Hjerne)væv
  • Serum

Rekvirering

Efter aftale med SSI kan analysen rekvireres under ”Andet” på relevant rekvisitionsblanket.

Se oversigt over rekvisitionsblanketter.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Ved påvisning af virus anses dyret for smittet med WNV.

WNV er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Hesteencephalitis.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00