Virologisk overvågning af fjervildtopdræt (fugleinfluenza) (R-nr. 9030)

Indikation

Overvågning af influenza i fjervildtopdræt er obligatorisk og omfattet af bekendtgørelse nr. 712 af 27/05/2015.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

10 hele uåbnede kadavere.

Kadavere skal sendes til:
Sektion for Patobiologi
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Sektionsstuen
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Pakken skal mærkes “Opdrætsfugle – overvågning”.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Svaret angiver om der er fundet aviær influenza i de indsendte kadavere.

Bemærkning

Læs mere om Fugleinflueza.

Undersøgelsens princip

Kadaverne åbnes og der udtages svabere fra trachea og kloak. Svaberne undersøges for tilstedeværelsen af aviær influenzavirus ved real-time PCR.

Synonym

Fugleinfluenza, H5, H7, Bird flu surveillance

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00