Schmallenberg (SBV) antistof (R-nr. 9166, 9198)

Indikation

Infektion med schmallenberg-virus (SBV) udviser 2 forskellige symptombilleder: I smitteperioden kan ses akut sygdom i voksent kvæg med milde, uspecifikke symptomer i form af kortvarig feber, nedstemthed, nedsat mælkeydelse (op til 50%) og diarré. Mange dyr kan være subklinisk inficeret. I forbindelse med fødsler ses svagfødt/dødfødt afkom med medfødte misdannelser af hoved/hjerne, lemmer og ryg.

Problemerne optræder oftest hos får.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) fra kvæg, får og geder

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Parrede blodprøver udtaget med 3 ugers mellemrum der påviser en eventuel titerstigning i antistof-niveauet kan ses som udtryk for aktuel infektion.

Bemærkning

SBV er ikke anmeldepligtig.

Analysens princip

ELISA.

Serumneutralisationstest.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00