Salmonellose (inkl. hønsetyfus) (R-nr. 9080)

Indikation

Mistanke om salmonellose hos husdyr.

Sygdomssymptomer varierer mellem dyrearterne.

Hos kalve vil infektion med S. Dublin oftest medføre diarre med høj feber, samt undertiden lungesymptomer. Køer med S. Typhimurium vil kunne have voldsom blodig diarré med høj feber og nedsat/oprørt mælkeydelse, samt evt. aborter.

Salmonellainfektion hos svin er ofte subklinisk, men ved klinisk salmonellose ses ofte gullig, vællingagtig diarre, feber og forstyrret almenbefindende. Infektion med S. Choleraesuis hos svin kan give voldsomme symptomer (inkl. lungeinfektion).

Hønsetyfus (smitsom sygdom hos hønsefugle), forårsaget af Salmonella enterica subspecies enterica, serovar Gallinarum, biovar Gallinarum eller Pullorum. De kliniske symptomer varierer fra stærkt forstyrret almenbefindende til symptomfri smittebærere. Dødeligheden ved akutte udbrud kan være fra få til over 50%.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale fra klinisk syge eller døde dyr:

  • Organmateriale (tarm med tarmlymfeknuder, lever, milt og lunge)
  • Fæces (mindst 5 g eller helst 25-50 g)
  • Uåbnede selvdøde eller aflivede syge hønsefugle

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Salmonella ikke påvist.

Salmonella påvist, samt angivelse af serotype.

Svartid

Negativt dyrkningssvar: 1 uge.

Positivt dyrkningsvar: 1-2 uger (inkl. serotypning).

Bemærkning

Salmonellose er en anmeldepligtig dyresygdom til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere om Salmonellose.

Undersøgelsens princip

Dyrkning på både selektive og non-selektive medier, samt selektiv opformering.

Identifikation ved MALDI-TOF og serotypebestemmelse ved agglutination eller WGS, samt adskillelse mellem biovar Gallinarum og Pullorum ved biokemi eller PCR.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter og Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00