Salmonellose (sygdom hos flere dyrearter), Salmonella dyrkning (R-nr. 9080)

Indikation

Mistanke om salmonellose hos husdyr. For fjerkræ, se hønsetyfus.

Sygdomssymptomer varierer mellem dyrearterne.

Hos kalve vil infektion med S. Dublin oftest medføre diarre med høj feber, samt undertiden lungesymptomer. Køer med S.Typhimurium vil kunne have voldsom blodig diarre med høj feber og nedsat/oprørt mælkeydelse, samt evt. aborter.

Salmonellainfektion hos svin er ofte subklinisk, men ved klinisk salmonellose ses ofte gullig, vællingagtig diarre, feber og forstyrret almenbefindende. Infektion med S.Choleraesuis hos svin kan give voldsomme symptomer (inkl. lungeinfektion).

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale fra klinisk syge eller døde dyr:

  • Organmateriale (tarm med tarmlymfeknuder, lever, milt og lunge)
  • Fæces (mindst 5 gram eller helst 25-50 gram)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Salmonella ikke påvist
  • Salmonella påvist, samt angivelse af serotype

Svartid

4-10 dage.

Bemærkning

Salmonellose er en anmeldepligtig dyresygdom (FVST).

Indsendelse af prøver til dyrkning for salmonella skal varsles til vetdiagnostik@ssi.dk.

Læs mere om Salmonellose.

Analysens princip

Direkte pladeudsæd og dyrkning ved ISO 6579-1:2017.

Identifikation ved MALDI-TOF og serotype-bestemmelse ved agglutination eller WGS.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00