Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom virus (PRRSV) PCR (R-nr. 9115, 9116)

Indikation

I avlsdyr: Højere forekomst af for tidligt fødte grise, sene aborter, dødfødt eller svagt afkom eller mumificerede fostre. Feber, luftvejslidelse, blålige ører pga. dårlig blodcirkulation. Opkast.

I unge grise: Feber, mistrivsel, besværet vejrtrækning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Ustabiliseret blod (serum), lungevævsstykker (ca. 3x3x3 cm), næsesvaberprøver udtaget i fys. saltvand, spyt (oral fluid), indsendes til SSI.

Døde fostre, døde eller aflivede nyfødte grise, indsendes til KU.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Ikke påvist
  • PRRSV type 1 påvist
  • PRRSV type 2 påvist

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Fund af PRRSV (PRRS-virus) er anmeldepligtigt til Fødevarestyrelsen (FVST).

Læs mere Porcin reproduktions- og respirationssygdom.

Analysens princip

Påvisning og typning af virus ved real-time RT-PCR.

Synonym

PRRSV, PRRS-virus

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00