Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom virus (PRRSV) antistof (R-nr. 9085, 9310, 9311)

Indikation

Generelt kan symptomerne variere særdeles meget mellem smittede besætninger. Symptomerne ved reproduktionssyndromet er forholdsvis veldefinerede og er præget af: Mælkemangel: Sene aborter/tidlige faringer; stigning i svag- og dødfødte grise; flere omløbere og højere dødelighed blandt pattegrise. Luftvejssymptomerne kan optræde i alle aldersgrupper, men beskrives især blandt ung- og slagtesvin. Andre infektioner bliver særdeles svære eller umulige at kontrollere i besætninger med aktiv virus-gang.

Blod (serum) kan indsendes til test i IDEXX PRRS ELISA, som er en test, der ikke differentierer imellem de to PRRSV-typer . Denne test anvendes typisk i forventet PRRS-negative besætninger. Desuden er det muligt at indsende prøver til test i typespecifik IPT.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod fra svin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Svar ELISA

  • Negativ
  • Positiv

Svar IPT

  • Angivelse af titerværdi: <50 (negativ), 50, 250, 1250, 6250

Svartid

4-5 dage.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af antistoffer ved IPT eller ELISA viser, at der er eller har været en infektion med PRRSV.

Ved tolkning af resultater fra flere aldersgrupper og ved at sammenholde titerværdierne for ELISA og IPT kan det afgøres, i hvilke aldersgrupper der evt. er aktiv smitte.

Porcin parvovirus og svineinfluenzavirus er differentialdiagnostiske muligheder.

Bemærkning

PRRS er en anmeldepligtig sygdom (liste 2). Positive fund af PRRS-virus ved PCR-undersøgelse skal indberettes til FVST.

Påvisning af PRRS-antistoffer skal ikke indberettes.

Bemærk at der findes 3 metoder for PRRS-antistofbestemmelse, den typespecifikke ELISA samt IDEXX ELISA der ikke kan differentiere mellem type 1 og type 2 virus-antistoffer, samt typespecifik IPT-test.

Læs mere om Porcin reproduktions og respirationssygdom.

Analysens princip

Påvisning af antistoffer ved ELISA test og/eller IPT.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00