Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom virus (PRRSV) antistof (R-nr. 9085, 9225)

Indikation

Generelt kan symptomerne variere særdeles meget mellem smittede besætninger. Symptomerne ved reproduktionssyndromet er forholdsvis veldefinerede og er præget af: Mælkemangel: Sene aborter/tidlige faringer; stigning i svag- og dødfødte grise; flere omløbere og højere dødelighed blandt pattegrise. Luftvejssymptomerne kan optræde i alle aldersgrupper, men beskrives især blandt ung- og slagtesvin. Andre infektioner bliver særdeles svære eller umulige at kontrollere i besætninger med aktiv virus-gang.

Blod (serum) kan desuden indsendes til test i IDEXX PRRS ELISA, som er en test, der ikke differentierer imellem de to PRRSV-typer . Denne test anvendes typisk i forventet PRRS-negative besætninger.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) og EDTA-stabiliseret blod fra svin

Den typespecifikke test kan desuden udføres på spyt fra svin.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Fund af antistoffer ved IPT eller ELISA viser, at der er eller har været en infektion med PRRSV. I den typedifferentierende ELISA viser rationen mellem type I og type 2 hvilken type, der er tale om.

Ved tolkning af resultater fra flere aldersgrupper og ved at sammenholde titerværdierne for ELISA og IPT kan det afgøres, i hvilke aldersgrupper der evt. er aktiv smitte.

Porcin parvovirus og svineinfluenzavirus er differentialdiagnostiske muligheder.

Bemærkning

PRRS er en anmeldepligtig sygdom (liste 2). Positive fund af PRRS-virus ved PCR-undersøgelse skal indberettes til FVST.

Påvisning af PRRS-antistoffer skal ikke indberettes.

Bemærk at der findes 2 metoder for PRRS-antistofbestemmelse, den typespecifikke ELISA samt IDEXX ELISA der ikke kan differentiere mellem type 1 og type 2 virus-antistoffer.

Læs mere om Porcin reproduktions og respirationssygdom.

Analysens princip

Påvisning af antistoffer ved ELISA test og/eller IPT.

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00