Porcin reproduktions- og respiratorisk syndrom virus (PRRSV) PCR (R-nr. 9078)

Indikation

I avlsdyr: Højere forekomst af for tidligt fødte grise, sene aborter, dødfødt eller svagt afkom eller mumificerede fostre. Feber, respiratorisk lidelse, blålige ører pga. dårlig blodcirkulation. Opkast.

I unge grise: Feber, mistrivsel, besværet vejrtrækning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Lunger, næsesvabere og spyt. Næsesvabere tages fra 10 påvirkede dyr og de 10 næsesvabere fordeles med 5 i hvert rør.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af PRRSV.

Undersøgelsens princip

Prøven undersøges for tilstedeværelsen af RNA fra PRRSV ved PCR.

Synonym

PRRSV

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00