Overførbar gastroenteritis (TGE/PRCV) PCR (R-nr. 9144, 9145)

Indikation

De kliniske fund i forbindelse med overførbar gatroenteritis (TGE) i en fuldt modtagelig besætning er diarré , der er vandig, ildelugtende og ofte grønlig samt brækninger. Dyret lider af voldsom tørst. Jo yngre de smittede dyr er, jo hurtigere vil de blive sløje. Dyrene bliver hurtigt dehydrerede og vil dø indenfor 2 døgn. Dødeligheden hos helt små grise ligger på mellem 90-100%. Hos ældre grise ses væsentligt lavere dødelighed. Inkubationstiden er kort – ca. 24 timer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Nyligt afdøde/aflivede pattegrise eller stykker af tyndtarm fra angrebne grise. Virus kan også påvises i fæces eller fæces-svabere fra akut syge dyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

PCR assayet kan skelne den enteriske form fra den respiratoriske (Porcint Respiratorisk Coronavirus, PRCV). 

TGE er ikke anmeldepligtig.

Læs mere om Overførbar gastroenteritis.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00