Mund- og klovesyge (MKS) PCR (R-nr. 9159)

Indikation

Mistanke om mund- og klovesyge (engelsk Foot-and-Mouth Disease - FMD) skal rejses i besætninger hvor der ses klovbærende dyr med vesikler og/eller læsioner på tungen, i mundhulen, i klovspalten og for hundyrs vedkommende vesikler og/eller læsioner på patter samt nedsat mælkeydelse. Halthed og uvilje mod at rejse/bevæge sig, samt nedsat ædelyst og savlen er almindelige symptomer sfa vesikeldannelsen.

Symptomerne på mund- og klovesyge varierer afhængig af dyrearten, oftest er symptomerne mest udprægede hos kvæg og svin, moderate hos får og geder, og milde hos hjorte og kameler.

Sygdommen er anmeldepligtig i Danmark (Liste 1). Ved klinisk mistanke skal den praktiserende dyrlæge kontakte Fødevarestyrelsen, og der skal indsendes materiale til undersøgelse ved Statens Serum Institut.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Væv med intakte/bristede vesikler og/eller vesikelvæske, mindst 1 gram
  • Mundsvab
  • Evt. blod (ustabiliseret blod)

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist

Svartid

Mistankeprøver analyseres og besvares hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om mund- og klovesyge.

Analysens princip

Real-Time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00