Klassisk svinepest (CSF) antistof (R-nr. 9123, 9230)

Indikation

De kliniske fund for klassisk svinepest (CSF) er høj feber, nedstemthed, stiv, stikkende gang, tåreflåd, diarré, brækninger, cyanose og evt. lammelser. Symptomerne udvikles gradvist og billedet kan variere meget fra dyr til dyr.

CSF har en meget varierende mortalitet afhængig af virusstammens virulens samt alderen på grisene. Svinepest udvikler sig oftest voldsommere i fravænningsgrise end i lidt ældre dyr.

Bemærk at de samme symptomer optræder ved afrikansk svinepest (ASF).

Påvisning af antistoffer bruges til overvågning i smittede områder, samt ved mistanke hos besætninger der er blevet smittet minimum 21 dage før.

Det er ikke tilladt at vaccinere mod klassisk svinepest i Danmark.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) samt EDTA-stabiliseret blod fra grise eller vildsvin

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Der findes specifikke blanketter og udtagelsesvejledninger for afrikansk og klassisk svinepest.

Indsendelsen foretages af Veterinærenheden.

Svar

  • Negativ
  • Inkonklusiv
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-3 uger efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af virus eller antistof overfor klassisk svinepest vil være ensbetydende med at der stilles en positiv diagnose.

Bemærkning

Et evt. positivt ELISA-resultat skal konfirmeres inden endelig svar afgives, hvilket kan forlænge svartiden.

CSF er på OIE's liste over anmeldepligtige sygdomme og er således også anmeldepligtig i EU og Danmark. CSF håndteres derfor af myndighederne og ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Klassisk svinepest.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00