Influenza A virus (IAV) i svin PCR (R-nr. 9121)

Indikation

Sygdommen er karakteriseret ved respirationsvejslidelse (hoste, flåd) samt forbigående høj feber. Alle aldersgrupper kan rammes, men specielt smågrise efter gylte er modtagelige tidligt efter fødsel. Infektion af naive søer kan give anledning til aborter.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Lungestykker (ca. 3x3x3 cm), næsesvabere og spyt.

Næsesvabere kan pooles op til 5 stk. eller 10 stk. (tynde metalsvabere). Udtages i ca 1 mL fysiologisk saltvand.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Påvist, svagt positiv
  • Ikke påvist

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Som led overvågningen for influenzavirus i danske grise, testes påvist influenza A virus for pandemisk H1pdm09 subtypen uden beregning.

Den indledende påvisning af influenzavirus betales af indsender.

Analysens princip

Påvisning af influenza A virus RNA med real-time RT-PCR.

Synonym

Svineinfluenzavirus

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00