Influenza A virus (IAV) H3hu svinevariant PCR (R-nr. 9107)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus, specifik for svineinfluenzavirus A, subtype H3, af human sæsoninfluenza oprindelse. Denne influenzavirus variant er påvist i danske grise siden 2013. Der påvises ikke almindelig svine H3 influenza A virus med denne undersøgelse.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra grise.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Kan ikke subtypes

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Med denne undersøgelse kan påvises svineinfluenzavirus A, subtype H3, af human sæsoninfluenza oprindelse. Denne specifikke influenzavirus variant er påvist i danske grise siden 2013. Der er tegn på at de gængse svineinfluenzavirus vacciner ikke yder beskyttelse mod denne variant af influenzavirus.
Der påvises ikke almindelig svine H3 influenza A virus med denne undersøgelse.

I tilfælde hvor en prøve kun er svagt positiv for influenza A virus, kan virus ikke altid subtypes og besvares derved ”kan ikke subtypes”.

Analysens princip

Subtypebestemmelse af påvist influenza A virus ved specifik test for H3hu05 svinevariant.

Udføres med real-time RT-PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00