Influenza A virus (IAV) H3hu svinevariant PCR (R-nr. 9107)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus, specifik for svineinfluenzavirus A, subtype H3, af human sæsoninfluenza oprindelse. Denne influenzavirus variant er påvist i danske grise siden 2013. Der påvises ikke almindelig svine H3 influenza A virus med denne undersøgelse.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra grise.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Kan ikke subtypes

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Med denne undersøgelse kan påvises svineinfluenzavirus A, subtype H3, af human sæsoninfluenza oprindelse. Denne specifikke influenzavirus variant er påvist i danske grise siden 2013. Der er tegn på at de gængse svineinfluenzavirus vacciner ikke yder beskyttelse mod denne variant af influenzavirus.
Der påvises ikke almindelig svine H3 influenza A virus med denne undersøgelse.

I tilfælde hvor en prøve kun er svagt positiv for influenza A virus, kan virus ikke altid subtypes og besvares derved ”kan ikke subtypes”.

Analysens princip

Subtypebestemmelse af påvist influenza A virus ved specifik test for H3hu05 svinevariant.

Udføres med real-time RT-PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00