Influenza A virus (IAV) subtypning sekvensanalyse (R-nr. 9103)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus i prøver fra dyr.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra grise, fugle, mink og andre dyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Den påviste subtype, evt. med angivelse af lineage (subtypevariant).

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Analysen kan kun udføres, hvis prøven er tilstrækkeligt positiv for influenza A virus.

Analysens princip

RT-PCR efterfulgt af sekventering af HA og NA generne og sekvensanalyse ved sammenligning med kendte subtypesekvenser.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00