Influenza A virus (IAV) subtypning sekvensanalyse (R-nr. 9103)

Indikation

Subtypebestemmelse af Influenza A virus i prøver fra dyr.

Undersøgelsen kan rekvireres som supplerende undersøgelse ved påvist influenza A virus i prøver fra grise, fugle, mink og andre dyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Den påviste subtype, evt. med angivelse af lineage (subtypevariant).

Svartid

Svar afgives 1-2 uger efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Analysen kan kun udføres, hvis prøven er tilstrækkeligt positiv for influenza A virus.

Analysens princip

RT-PCR efterfulgt af sekventering af HA og NA generne og sekvensanalyse ved sammenligning med kendte subtypesekvenser.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00