Influenza A virus (IAV) i svin pandemisk (H1N1pdm09) PCR (R-nr. 9084)

Indikation

Sygdommen er karakteriseret ved respirationsvejslidelse (hoste, flåd) samt forbigående høj feber. Alle aldersgrupper kan rammes, men specielt smågrise efter gylte er modtagelige tidligt efter fødsel. Infektion af naive søer kan give anledning til aborter. Kan ikke differentieres fra andre subtyper på kliniske tegn.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Lunger, næsesvabere og spyt. Næsesvabere tages fra 10 påvirkede dyr og og de 10 næsesvabere fordeles med 5 i hvert rør.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af svineinfluenza.

Undersøgelsens princip

Prøven undersøges for tilstedeværelsen af H1pdm09-specifikt RNA.

Synonym

SIV

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00