Infektiøs laryngotracheitis virus (ILT) PCR (R-nr. 9073)

Indikation

Vejrtrækningssymptomer, hoste. Fremstrakt hals og hoved med vidt åbent næb. Let rallen og hoste med hovedrysten. Næseflåd, øjenbetændelse og fald i æglægning.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Trachea udtaget aseptisk ved obduktion fra 3-5 klinisk syge dyr.

Alternativt samme antal kadavere af aflivede eller selvdøde dyr.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af ILT-virus.

Bemærkning

Undersøgelsens princip

Prøven undersøges for tilstedeværelsen af DNA fra ILTV ved PCR.

Synonym

ILT

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00