Influenza A virus PCR (fugle) - Eksportsag (R-nr. 9028, 9029, 9032, 9033)

Indikation

Undersøgelsen rekvireres hvis fugle skal sendes til udlandet og testes fri for fugleinfluenza.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale og udtagning skal aftales med laboratoriet inden indsendelse.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 1-5 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af Aviær influenza.

Bemærkning

Ved positivt resultat underrettes Fødevarestyrelsen (FVST).

Undersøgelsens princip

Prøven undersøges for RNA ved real-time PCR (RT-PCR) fra aviær influenza. Der screenes først for alle typer af influenza A virus hvorefter der, ved positivt udfald ved screeningen, undersøges specifikt for fugleinfluenza H5 eller H7. Patogenesitet bestemmes ved sekventering.

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00