Contagiøs equin metritis (CEM) PCR (R-nr. 9096)

Indikation

Klinisk mistanke om Contagiøs equin metritis (CEM).

Den Gram-negative bakterie Taylorella equigenitalis er årsag til smitsom kastning og infertilitet hos hopper. Hingstene er ikke-symptomatiske bærere af bakterien.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Prøvemateriale til laboratoriediagnostik er svaberprøver fra heste.

De mest almindelige prøveudtagningssteder er:

  • Hopper: Svaberprøve fra sinus clitoridis, fossa clitoridis, cervix uteri
  • Hingste: Svaberprøve fra præputium, urethra, sinus urethralis, fossa glandis, sæd

Det anbefales, at der udtages separate svaberprøver fra hvert sted.

Yderligere oplysninger om prøvetagning kan findes i HBLBs Code of Practice.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Taylorella equigenitalis ikke påvist
  • Taylorella equigenitalis påvist

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positiv/negativ.

Bemærkning

Contagiøs equin metritis er omfattet af lovgivningen (Bek. Nr. 1332 af 18/11-2016 Liste 2).

Læs mere om Contagiøs equin metritis (CEM) .

Analysens princip

Påvisning af Taylorella equigenitalis fra svabervæske med qPCR.

Synonym

CEM, Taylorella equigenitalis

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00