Bovin virus diarré (BVD) PCR (R-nr. 9136)

Indikation

BVD-virusinfektion ses i forbindelse med uspecifik sygelighed og ved omløbninger, aborter, svagfødte og misdannede kalve samt ved sygdom hos ungkreaturer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Hjerne-, lunge- og miltvæv fra aborter
  • Pleuravæske
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Påvisning af BVD-virus vil kunne skyldes akut infektion eller, at dyret er persistent inficeret. Da sygdommen i Danmark er udryddet, vil enhver påvisning af virus i dyremateriale eller øgning i tankmælks-titer medføre et udredningsarbejde for at finde smittekilden.

BVD er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Bovin virus diarré.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00