Bovin virus diarré (BVD) PCR (R-nr. 9136)

Indikation

BVD-virusinfektion ses i forbindelse med uspecifik sygelighed og ved omløbninger, aborter, svagfødte og misdannede kalve samt ved sygdom hos ungkreaturer.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • Hjerne-, lunge- og miltvæv fra aborter
  • Pleuravæske
  • Serum

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Påvist
  • Ikke påvist
  • Inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres mindst en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Bemærkning

Påvisning af BVD-virus vil kunne skyldes akut infektion eller, at dyret er persistent inficeret. Da sygdommen i Danmark er udryddet, vil enhver påvisning af virus i dyremateriale eller øgning i tankmælks-titer medføre et udredningsarbejde for at finde smittekilden.

BVD er anmeldepligtig. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Bovin virus diarré.

Analysens princip

Real-time PCR.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00