Bluetongue (BTV) antistof (R-nr. 9125)

Indikation

Bluetongue-virus (BTV) kan formodentlig inficere alle drøvtyggere.

BTV optræder som sygdom hos får og som oftest med milde eller inapparente infektioner i kvæg og i en række vilde drøvtyggerarter.

I forbindelse med BTV-8 infektioner i Nordvesteuropa har der imidlertid også været konstateret en del kliniske symptomer hos kvæg. Det kliniske billede er præget af ødem, blødninger og cirkulationsforstyrrelser som følge af karvægsbeskadigelser. Hos får (og kvæg) ses ved infektion med BTV nedstemthed, feber, savlen, ødem i hoved, øjenlåg og ører, hyperæmi/ blødninger og sårdannelser på slimhinderne i mund, på mulen og på tungen. Tungen kan blive udtalt hyperæmisk og ødematøs (evt. cyanotisk) og hænge ud af munden. Endvidere ses halthed. Mortalitet op til 30% er rapporteret hos får hvorimod mortaliteten er lav hos kvæg.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) samt EDTA-stabiliseret blod fra får, geder, kvæg, bøfler og hjorte

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Indsendelsen foretages, i forbindelse med mistanke, efter aftale med den lokale veterinærenhed.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Analysen udføre normalt en gang ugentligt.

Mistankeprøver analyseres hurtigst muligt efter modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Hvis både virus og antistof eller kun virus bliver påvist bliver dyret vurderet som positivt overfor BT. De tidligere vaccinationskampagner har bevirket at der stadig findes vaccinerede dyr eller afkom fra vaccinerede dyr med påviselige antistoffer. Da det endnu ikke er kendt i hvor lang tid efter vaccination antistoffer kan påvises vil en positiv antistoftest ikke alene medføre at der kan stilles en positiv BT diagnose.

Bemærkning

Bluetongue er på OIE's liste over anmeldepligtige sygdomme og er således også anmeldepligtig i EU og Danmark. Ved mistanke kontaktes den lokale veterinærenhed straks.

Læs mere om Bluetongue.

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00