Bovin virus diarré (BVD) antigen (R-nr. 9087, 9088)

Indikation

Hos voksne dyr giver infektion med bovin virus diarré-virus (BVDV) et let sygdomsforløb med kortvarig reduktion i mælkeydelsen. Ved nyinfektion af drægtige køer overføres virus via placenta til fostre, der kan fødes som persistent inficerede.

Ved infektion med BVDV kan der forekomme uspecifik sygelighed og omløbninger, aborter, svagfødte og misdannede kalve.

I Danmark er sygdommen udryddet efter en bekæmpelsesperiode på over 10 år og besætninger overvåges serologisk på mælk og serumprøver. Da prævalensen af seropositive dyr i besætningerne er faldende, vil fødsel af en enkelt persistent inficieret (PI) kalv kunne starte et nyt alvorligt udbrud, hvorfor indsatsen nu primært rettes mod at fastslå, at nyfødte kalve ikke er PI-kalve.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod) eller EDTA-stabiliseret blod fra kvæg

Desuden Ear-Notch vævsprøver (ikke akkrediteret).

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Serum: Negativ, positiv
  • Ear-Notch: Negativ, positiv, inkonklusiv

Svartid

Analysen udføres normalt en gang om ugen.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af BVDV vil kunne skyldes akut infektion eller at dyret er persistent inficeret.

Da sygdommen i Danmark er udryddet, vil enhver påvisning af virus i dyremateriale eller øgning i tankmælks-titer medføre et udredningsarbejde for at finde smittekilden.

Påvises antistof i dyr over 6 måneder, tyder det på en overstået infektion, der kan have fundet sted flere år tidligere. Påvisning af antistof kan ikke med sikkerhed udelukke, at dyret er persistent inficeret.

Bemærkning

Mistanke om BVD er indberetningspligtig og håndtering af overvågning og bekæmpelse er beskrevet i Bekendtgørelse om BVD i kvæg.

Ved påvisning af BVD kontaktes den lokale veterinærenhed.

Læs mere om Bovin virus diarré (BVD).

Analysens princip

ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

R-nr. 9088 (Ear Notch - er ikke akkrediteret).

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00