Aviær influenzavirus, Virologisk overvågning af fjervildtopdræt (kadavere) PCR (R-nr. 9324)

Indikation

Overvågning af aviær influenza hos fjervildtopdræt jf. Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

10 Hele uåbnede kadavere.

Kadavere skal sendes til:
Sektion for Patobiologi
Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab
Sektionsstuen
Ridebanevej 3
1870 Frederiksberg C

Læs mere om Emballering.

Afkryds ved ”opdrætsfugle – overvågning”

Det anbefales at indsende kadaverne med kurer.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter:

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk eller printes og udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker, som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på, at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Bemærkning

Læs mere om Fugleinfluenza.

Analysens princip

Der udtages svaberprøver af kloakken og svælget fra de 10 indsendte kadavere. Disse testes for tilstedeværelsen af fugleinfluenzavirus i pools af hhv. kloak- og svælgsvaberne Undersøgelsen udføres med real-time RT-PCR.

Synonym

Fugleinfluenza, Bird flu

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00