Paramyxovirus type 1 (APMV-1/PPMV-1 - Newcastle disease virus) PCR (R-nr. 9076)

Indikation

Den ansvarlige for en fjerkræbesætning eller et hold af andre fugle SKAL tilkalde en dyrlæge ved mistanke om NDV eller Pigeon paramyxovirus 1 (PPMV1) infektion hos duer. Hvis der opstår kraftigt ydelsesfald eller væsentligt forøget sygelighed eller dødelighed inden for kort tid og uden anden plausibel årsag, skal dyrlægen tilkaldes.

Ved eksportsager hvor raske fugle skal erklæres frie for NDV, bruges denne rekvisition.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Kontakt laboratoriet.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 3-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af NDV(PPMV1).

Bemærkning

NDV er en liste 1 anmeldepligtig sygdom, og underlagt Bek. nr. 296 af 16/3-2007.

Læs mere om Newcastle disease.

Undersøgelsens princip

Prøven undersøges for tilstedeværelsen af NDV-specifikt RNA.

Synonym

NDV, APMV-1, PPMV-1

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00