Border disease (BDV) antigen (R-nr. 9357)

Indikation

Border disease mistanke hos får/geder rejses i forbindelse med uspecifik sygelighed og omløbninger, diarré, aborter og svagfødte lam/kid med unormalt lang pels. I tilfælde hvor persistent inficerede dyr vokser op, kan der optræde mucosal disease med blødninger på slimhinder. I så fald bør besætningen underkastes en generel undersøgelse og der bør undersøges om BDV kunne være introduceret i besætningen via fx import af dyr.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Til analysen skal der indsendes:

  • Fuldblod (ustabiliseret blod), eller stabiliseret blod fra får og geder

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

  • Negativ
  • Positiv

Svartid

Svar afgives 2-4 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Påvisning af BDV vil kunne skyldes akut infektion eller at dyret er persistent inficeret. Da sygdommen i Danmark er udryddet, vil enhver påvisning af virus i dyremateriale eller påvisning af antistof give en mistanke om Border disease.

Analysens princip

Antigen ELISA.

Akkreditering

DANAK logo   Undersøgelsen er akkrediteret af DANAK efter ISO 17025.

Henvendelse

Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Serologi Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00