Bakteriologisk undersøgelse dyrkning (R-nr. 9327, 9316, 9320, 9321, 9323, 9341)

Indikation

Generel eller specifik bakteriologisk dyrkningsundersøgelse, som omfatter:

9327: Generel bakteriologisk dyrkningsanalyse, uden specifik angivelse af agens
9316: Bordetella bronchiseptica dyrkning
9320: Hæmolytiske streptokokker dyrkning
9321: Erysipelothrix rhusiopathiae dyrkning (rødsyge)
9323: Streptococcus suis dyrkning
9341: Staphylococcus hyicus dyrkning (sodeksem)

Kontakt laboratoriet før indsendelse af prøver.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

  • 9327: Alle materialer
  • 9316, 9321, 9323: Næsesvaber
  • 9320: Næsesvaber, svaber fra kønsorganer
  • 9341: Hudsvaber

Rekvirering

Den generelle bakteriologiske analyse (9327) kan rekvireres på følgende blanketter

De specifikke dyrkningsanalyser (9316, 9320, 9321, 9323, 9341) rekvireres på denne blanket

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svar

Bakterieart, evt. mængdeangivelse.

Svartid

Svar afgives 1 uge efter prøvens modtagelse.

Analysens princip

Dyrkning og MALDI-TOF.

Der foretages ikke undersøgelse for specifikke virulensfaktorer.

Henvendelse

Bakterier, Parasitter & Svampe
Veterinær Diagnostik, Bakteriologi Specialdiagnostik

T. 3268 8600
@. afdMI@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00