Aleutian mink disease virus (ADV) (mink plasmacytose) PCR (R-nr. 9075)

Indikation

Nedsat tilvækst og med tiden organsvigt der medfører højere dødelighed. Ringere pelskvalitet.

Prøvemateriale, tidspunkt og evt. prøvetagning

Ca. 4 hele kadavere, milt og/eller lymfeknude.

Rekvirering

Analysen kan rekvireres på følgende blanketter

Af hensyn til korrekt prøveregistrering skal der altid medfølge en korrekt udfyldt rekvisitionsblanket til indsendte prøver. Blanketten kan enten udfyldes elektronisk og printes eller udfyldes i hånden.

Hvis blanketten ikke kan udfyldes elektronisk, så forsøg at åbne i en anden browser.

Den enkelte prøvebeholder skal ligeledes være mærket med unikke numre/mærker som også er angivet på blanketten. Vær opmærksom på at der for svarmodtager skal være angivet en gyldig e-mail, da alle svar sendes elektronisk via e-mail.

Svartid

Svar afgives 1-2 hverdage efter prøvens modtagelse.

Tolkning og reference-værdier/interval

Positivt svar indicerer tilstedeværelse af ADV.

Bemærkning

Læs mere om Plasmacytose hos pelsdyr.

Undersøgelsens princip

Prøven undersøges for tilstedeværelsen af DNA fra ADV ved PCR.

Synonym

Aleutian disease

Henvendelse

Virus og Mikrobiologisk Specialdiagnostik
Veterinær Diagnostik, Virus Laboratoriet

T. 3268 8600
@. afdVMS@ssi.dk

Telefontid:
Mandag-torsdag kl. 8.00-15.30
Fredag kl. 8.00-15.00